Ved årsskiftet tager Danske Maritime hul på et nyt spændende projekt i samarbejde med FN’s Udviklingsprogram (UNDP), hvor vi vil vise, at forretningsmål og FN’s 17 verdensmål går hånd i hånd i den maritime industri. Den Danske Maritime Fond har netop givet tilsagn om at yde støtte til projektet, og dermed er vejen banet for at gøre FN’s verdensmål til en langt mere naturlig del af hverdagen i den danske maritime industri.

 

 

Igennem projektet får 10 maritime virksomheder mulighed for at arbejde koncentreret med, hvordan man kobler sin kerneforretning sammen med relevante verdensmål, så en tydeligt bæredygtig og ansvarlig profil kan bidrage til at styrke virksomhedens konkurrenceevne.

For virksomheder verden over er bæredygtighed kommet mere og mere i fokus. Et stigende antal kunder stiller krav til deres leverandører om produktion, hvor der er taget aktivt stilling til både det klima- og miljømæssige fodaftryk og til bæredygtig produktion i bred forstand.

FN’s 17 verdensmål harmonerer godt med filosofien i den danske maritime industri. Virksomhederne er blandt de førende i verden på teknologi, der reducerer skibsfartens forurening markant, og det danske arbejdsmarked er kendt for ordnede forhold. Derfor er mange af de 17 verdensmål i virkeligheden ofte en naturlig del af hverdagen i den maritime industri, selv om man måske ikke tænker så meget over det, og hvis en virksomhed bliver bedre til at anvende målene mere bevidst i udvikling af deres forretning og synliggøre deres høje standarder, kan dette være en løftestang til øget eksport, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

Jeg oplever, at mange maritime virksomheder er interesserede i FN’s verdensmål og de meget idealistiske tanker bag dem, men at de er i tvivl om, hvordan målsætningerne kan bruges i praksis. Det at pejle efter FN’s verdensmål er imidlertid blevet et nyt felt for konkurrence mellem globale virksomheder, og vores dygtige maritime virksomheder vil også ad den vej kunne styrke deres forretning, hvis de formår at synliggøre, hvordan netop de gør tingene. Derfor skal dette projekt dyrke de gode eksempler, gøre os alle klogere på best practise og omsætte verdensmålene til noget, man kan styrke sin virksomhed med, siger Jenny Braat.

Udover at projektet hjælper de involverede virksomheder, er der også lagt vægt på, at de gode erfaringer og relevant information skal deles med – og være med til at inspirere - resten af branchen – blandt andet gennem konferencer og workshops. Projektet spiller sammen med arbejdet i Den Maritime Tænketank, som Danske Maritime etablerede sidste år.

Hos FN’s Udviklingsprograms kontor i København har man stor erfaring med projekter af denne art og glæder sig til at arbejde med den maritime industri, siger Camilla Brückner, direktør for FN’s Udviklingsprograms nordiske kontor:

Verdensmålene kan ses som et katalog over verdens mest presserende udfordringer og dermed også et katalog over verdens største behov og marked for bæredygtige løsninger. De maritime virksomheder skal være med til at levere disse løsninger, og vi er derfor glade for at samarbejde med Danske Maritime om dette projekt. Håbet er, at vi sammen kan udvikle nye maritime forretningsløsninger, der ikke alene kan gavne bundlinje og verden omkring os, men også være med til at inspirere andre danske såvel som internationale maritime virksomheder til at se potentialet i at arbejde med verdensmålene og give dem de nødvendige redskaber til at komme godt i gang, siger Camilla Brückner.

De deltagende virksomheder skal eksempelvis igennem en innovationsproces, hvor de går fra idégenerering og identifikation af nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller til udvikling af prototyper og forretningsplaner. Forløbet tager afsæt i syv workshops, hvor de, udover at udvikle nye forretningsløsninger, får hjælp til at omsætte arbejdet med verdensmålene til intern kommunikation og til interne kampagner og aktiviteter, der kan være med til at øge kendskabet til verdensmålene og styrke engagementet hos virksomhedernes medarbejdere.

I projektet justeres og videreudvikles allerede eksisterende og testede redskaber og metoder specifikt til den globale maritime sektor. Metoderne blev testet i FN’s Udviklingsprograms SDG Accelerator for SMV’er-projektet, der udviklede nye forretningsløsninger i regi af FN’s verdensmål i samarbejde med 32 danske små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Projektets overordnede formål er, at langt flere virksomheder bliver inspireret til at fordybe sig professionelt i bæredygtighed og de forretningsmæssige muligheder, som verdensmålene kan bidrage til. Samtidig bliver Danske Maritime som organisation også uddannet til at kunne fungere som coach inden for verdensmålene.

 

Fakta:

UNDP, FN´s Udviklingsprogram, som er en nøgleaktør i implementering af verdensmålene, er partner i projektet. UNDP i Danmark har tidligere gennemført projektet ”SDG Accelerator for SMVer”, som førte til 32 virksomheders implementering af verdensmålene.

Projektet starter i begyndelsen af 2021 og varer godt et år. På det tidspunkt er håbet, at den maritime industri er tilbage i normal gænge efter COVID-19-udfordringerne og igen fokuserer på de styrker og særlige værdier, som kendetegner de mange dygtige virksomheder.

 

Kontakt:

Niels Freese, Danske Maritime, [email protected]

Stine Kirstein Junge, UNDP, [email protected]