”Vi kan gøre en kæmpe forskel
for de lokale dambrug”

Aller Aqua er i gang med at udvikle en app, 
der med tiden kan uddanne fiskefarmere i hele verden.

 

 

At fiskeopdræt i disse år er en af de hurtigst voksende fødevaresektorer i verden er ikke bare godt nyt for verden befolkning, der til stadighed efterspørger større og større mængder fødevarer. Det er også godt nyt for de mange farmere, der står bag. Akvakulturen kan nemlig være med til at løfte levestandarden i nogle af verdens fattigste egne. Endelig er det godt for planeten, da opdræt af fisk blot udleder en tiendedel CO2 i forhold til en tilsvarende mængde oksekød.

Den danske foderproducent Aller Aqua har i mere end 50 år produceret fiskefoder af højeste kvalitet. I dag har virksomheden seks fabrikker spredt ud over hele verden. Den største af dem ligger i Egypten.

”Mange tror stadig, at Afrika kun består af ørken, men intet kunne være mere forkert,” fortæller Henrik T. Halken, Group Vice President i Aller Aqua. ”Nogle af verdens største ferskvandsressourcer ligger faktisk på det afrikanske kontinent. Med en befolkning på cirka en milliard mennesker er det et helt naturligt vækstmarked for os.”

Aller Aqua har længe har længe haft en stærk markedsposition i Afrika. Udfordringen er imidlertid, at mange farmere stadig bruger andre produkter af ringe kvalitet og herudover fodrer forkert og så ryger miljøeffekten:

”Køber du dårligt fiskefoder eller fodrer med skidtfisk, skal du bruge meget af det. Køber du godt fiskefoder som vores, skal du bruge en hel del mindre. Det er der imidlertid mange farmere, der ikke ved. Resultatet er, at de bruger alt for meget foder i forhold til den korrekte dossering. Det påvirker profitabiliteten negativt, det er dårligt for vandkvaliteten, og i sidste ende risikerer fiskene at dø af overfodring,” fortæller Henrik T. Halken.

 

Digitale løsninger er på vej

For at sikre korrekt brug af virksomhedens foderprodukter har Aller Aqua de seneste år investeret betydelige ressourcer i at afholde kurser og seminarer for lokale farmere. Men digitale løsninger er mere effektive og ligger således lige for:

”At udvikle en app til farmerne er på mange måder en simpel ide, men med en revolutionerende effekt,” siger Henrik T. Halken. ”Vi kan både efteruddanne farmerne, vi kan supplere med løbende informationer, og over tid vil vi også kunne opsamle kritisk data. Alt sammen vil det hjælpe lokale farmerne til at skalere deres produktion, sikre dem større indtjening og bedre levevilkår samt inspirere hinanden.”

Foreløbig har Aller Aqua valgt Nigeria som lokation for et pilotprojekt. Trods den udbredte brug af smartphones er her et udtalt vidensgab. Selv fiskefarmere, der har gået på universitetet i Lagos er i mange tilfælde udsat for misvidende information. Det kan de digitale løsninger være med til at lave om på og sikre bedre fiskeproduktion til at mætte Nigerias eksploderende befolkning.

Den digitale app-løsning har derfor også været omdrejningspunktet for Aller Aquas deltagelse i SDG Accelerator-forløbet under UNDP:

”Der er ingen tvivl om, at selve den tekniske del af udviklingen er der, hvor vi har mest brug for hjælp,” fortæller Henrik T. Halken. ”Gennem Accelerator-forløbet har vi fået en masse konkret indspil, som vi ikke nødvendigvis selv havde overvejet. Vi har også vendt emner som funding og kommunikation. På den måde er vi faktisk kommet hele vejen rundt.”

Foran Aller Aqua venter nu en teknisk udviklingsproces, der skal resultere i første version af den færdige app:

”Naturligvis tager det noget tid at udvikle en app, men vi har heldigvis dygtige folk, og vi er også nået så langt, at vi rent faktisk ved, hvad den skal kunne. Så snart den er rullet ud i Nigeria, og vi er 100 procent tilfredse, er vi klar til at rykke videre ud i verden,” slutter Henrik T. Halken.

 

Photo: Aller Aqua

 

Sådan bidrager Aller Aqua til Verdensmålene

  • Aller Aqua i gang med at udvikle en app, der ved hjælp af målrettet uddannelse og information kan hjælpe lokale fiskefarmere med at undgå foderspild og samtidig optimere deres produktion

 

Verdensmål i spil

  • SDG 4: Kvalitetsuddannelse
  • Delmål 4.4: Giv flere forudsætningerne for at få finansiel succes
  • Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges væsentligt.

 

Fakta om Aller Aqua

  • Grundlagt i 1910 som del af grovvarevirksomhed, udskilt som eget selskab i 2007
  • Ca. 400 ansatte
  • Ejet af private danske investorer med en hovedaktionær
  • Geografisk tilstedeværelse omfatter fabrikker i bl.a. Polen, Egypten, Kina og Zambia

Læs mere om Aller Aqua here.